?

Impresum

Hella Pagid GmbH
Lüschershofstraße 80
45356 Essen
Německo
Tel.: +49 (0)201-217600-0
E-mail: info@tmdfriction.de
Vedení společnosti: Christian Stange, Jörg Ennen, Thomas Berners, Frank Gümpel
Sídlo: Essen
Obchodní rejstřík: Obvodový soud Essen, HRB 24217
Copyright
Všechna práva vyhrazena. Texty, obrázky, grafiky, zvukové nahrávky, animace a videa jsou chráněny autorskými právy. Upozorňujeme, že obsah tohoto webu se nesmí kopírovat, šířit nebo zpřístupňovat třetím osobám ke komerčním účelům. K jakémukoli dalšímu zpracování je zapotřebí písemného souhlasu společnosti Hella Pagid GmbH. Rovněž je zakázáno měnit obsah tohoto webu. Nebude-li uvedeno něco jiného, podléhají všechny značky uvedené na tomto webu známkoprávní ochraně. Výslovně upozorňujeme, že duševní vlastnictví, které tento web obsahuje, podléhá ochraně právními předpisy. Tento web neuděluje licenci k využívání duševního vlastnictví společnosti Hella Pagid nebo případných třetích osob.
Ručení
Tento web jsme sestavili s maximální pečlivostí. Přesto nemůžeme převzít záruku za bezchybnost a přesnost obsažených informací. Vylučujeme veškeré ručení za škody jakéhokoli druhu, které vzniknou v souvislosti s používáním tohoto webu, leda že by vznikly v důsledku našeho úmyslného jednání nebo hrubé nedbalosti. Neručíme zejména za obsah externích stránek, na které z našeho webu odkazujeme. Za obsah odkazovaných stránek odpovídají výhradně jejich provozovatelé.
Poslední aktualizace: 4.12.2021