?

Dane kontaktowe

TMD Friction Services GmbH
Schlebuscher Str. 99
51381 Leverkusen
Niemcy
Telefon: +49 (0)2171 703-0
E-mail: info@tmdfriction.de
Zarząd: Christian Stange, Jörg Ennen, Thomas Berners
Siedziba: Leverkusen
KRS: Amtsgericht Köln HRB 65548
Copyright
Wszelkie prawa zastrzeżone. Teksty, zdjęcia, grafiki, dźwięki, animacje i filmy są chronione prawem autorskim. Zwracamy uwagę na to, że treści zawartych w tej witrynie nie wolno do celów komercyjnych kopiować, rozpowszechniać ani udostępniać osobom trzecim. Wszelkie przetwarzanie wymaga pisemnej zgody firmy TMD Friction Services GmbH. Ponadto nie wolno zmieniać treści tej witryny. Jeśli nie podano inaczej, to wszystkie marki wymienione w niniejszej witrynie są chronione prawem o znakach towarowych. Jednoznacznie zwracamy uwagę na to, że własność intelektualna zawarta w niniejszej witrynie jest objęta ochroną prawną. Niniejsza witryna nie udziela żadnych licencji na wykorzystywanie własności intelektualnej firmy TMD Friction oraz ewentualnych osób trzecich.
Odpowiedzialność cywilna
Niniejsza witryna została przygotowana z największą starannością. Mimo to nie gwarantujemy bezbłędności i dokładności zawartych na niej informacji. Wyklucza się odpowiedzialność cywilną za szkody wszelkiego rodzaju, powstałe w wyniku korzystania z niniejszej witryny, o ile nie zostały one spowodowane przez nas umyślnie lub w wyniku rażącego zaniedbania. W szczególności nie przejmujemy odpowiedzialności za treść zewnętrznych linków. Za ich treść odpowiedzialni są wyłącznie operatorzy stron, do których prowadzą linki.
Status danych: 2023-12-02