Country:
Language:

Despre companie

TMD Friction Services GmbH
Schlebuscher Str. 99
51381 Leverkusen
Germania
Telefon: +49 (0)2171 703-0
E-Mail: info@tmdfriction.de
Conducere: Christian Stange, Jörg Ennen, Thomas Berners
Sediu: Leverkusen
Registrul comerţului: Judecătorie Köln HRB 65548
Drept de autor
Toate drepturile rezervate. Textul, imaginile, graficele, sunetul, animaţia şi video-urile sunt protejate prin legislaţia privind dreptul de autor. Vă atragem atenţia, că este interzisă copierea sau difuzarea în scopuri comerciale sau facilitarea accesului terţilor la conţinuturile acestui site web. Orice difuzare mai departe, necesită acordul în scris al firmei TMD Friction Services GmbH. În plus, nu este permisă modificarea conţinutului acestui site web. În măsura în care nu este specificat altfel, toate mărcile prezentate pe acest site web sunt protejate de legislaţia privind protecţia mărfurilor înregistrate. Vă atragem atenţia, în mod explicit, asupra faptului că toată proprietatea intelectuală conţinută în site-ul web este protejată legal. Prin vizitarea acestui site web, nu se acordă nicio licenţă pentru folosirea proprietăţii intelectuale a TMD Friction sau a posibililor terţi.
Răspundere
Acest site web a fost alcătuit cu cea mai mare grijă posibilă. Totuşi, nu ne putem asuma nicio garanţie cu privire la lipsa de erori şi precizia informaţiilor conţinute. Nu ne asumăm nicio răspundere pentru prejudiciile de orice fel, care se produc în legătură cu utilizarea acestui site web, în măsura în care acestea nu au la bază intenţia sau delăsarea grosolană din partea noastră. În special, nu ne asumăm nicio răspundere pentru conţinuturile linkurilor externe. Pentru conţinutul paginilor din linkuri, responsabilitatea revine în exclusivitate operatorilor respectivi.